εργαστήριο πληροφορικής

Εξοπλίστηκε το εργαστήριο πληροφορικής του Δημοτικού Άνω Μεράς

Η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή μερίμνησε ώστε να καλυφθεί το σύνολο της δαπάνης, προκειμένου το Εργαστήριο Πληροφορικής του Δημοτικού Σχολείου Άνω Μεράς να αποκτήσει τον πλέον σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό.
Η Δημοτική Αρχή Μυκόνου βρίσκεται σταθερά και αταλάντευτα στο πλευρό της...