πακέτα

Χωρίς σαφές πλάνο

Την αναγκαιότητα οργάνωσης της βοήθειας που δέχονται σε κοινωνικό επίπεδο άποροι συμπολίτες μας εκ μέρους πολλών τοπικών φορέων επεσήμανε η μείζων κι ελάσσων αντιπολίτευση του δημοτικού συμβουλίου κατά την τελευταία συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου, στο πλαίσιο της έγκρισης της συνέχισης του...