Εροστασιακό Σωματείο

Δημιουργία εντυπώσεων

Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα εξελίχθηκε η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εργασίας μεταξύ του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Κυκλάδων, των εκπροσώπων του Εργοστασιακού Σωματείου του Νεωρίου και εκτάκτων εργαζομένων του Σωματείου των αμμοβολιστών, με θέμα την προοπτική των εργαζομένων του...

Χωρίς στήριξη

Υπό καθεστώς αμφιβολίας συνεχίζει την, ουσιαστικά υπολειτουργία του, το ναυπηγείο του Νεωρίου, με τους εργαζόμενους να παραμένουν απλήρωτοι, παρά το κρατικό χρήμα που εισέπραξε ο όμιλος, χωρίς όμως να αποδώσει το αναλογούν ποσόν στη μονάδα της Σύρου.

Εντός του Απριλίου, με ανάλογη...