Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

Αριθμός ρεκόρ στην πλήρωση των προτύπων

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, πάνω από το 85% των περιοχών κολύμβησης, που αποτέλεσαν αντικείμενο παρακολούθησης σε ολόκληρη την Ευρώπη το 2016, πληρούν τα αυστηρότερα πρότυπα «εξαιρετικής ποιότητας» — γεγονός που σημαίνει ότι ήταν, ως επί το πλείστον,...