Τάκης Χάλαρης

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη: "Περί ασάφειας"

Το σκίτσο της ημέρας από τον Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Περί ασάφειας"

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη: Περί συμφερόντων"

Το σκίτσο της ημέρας από τον Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Περί συμφερόντων"

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη: "Χωρίς λόγια"

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Χωρίς λόγια"