Μαγκανοπήγαδο

Η φωτογραφία της ημέρας

Παλιό μαγκανοπήγαδο στη Σύρο

Κοντορουχάς Ματθαίος

Η φωτογραφία της ημέρας

Παλιό μαγκανοπήγαδο στη Σύρο

Κοντορουχάς Ματθαίος