δράσεις πυροπροστασίας

425.000 € στους Δήμους Ν. Κυκλάδων για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας

Ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Αλέξης Χαρίτσης,  ενέκρινε την κατανομή ποσού ύψους 16.910.000  σε δήμους της χώρας για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων...