Δημήτρης Πολιτόπουλος

«Τα ανακυκλώσιμα δεν θα “χαρίζονται” πια»

Ενημέρωση, σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο, που καθιερώνεται στον τομέα της ανακύκλωσης και του ρόλου των Δήμων σε αυτή, πραγματοποίησε ενώπιον του Δημάρχου του νησιού, ο πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης στην Αντίπαρο.

Εξηγώντας πλήρως, τόσο τις νέες δυνατότητες που δίνει...