425.000 € στους Δήμους Ν. Κυκλάδων για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας

  • Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2019 - 06:21

Ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Αλέξης Χαρίτσης,  ενέκρινε την κατανομή ποσού ύψους 16.910.000  σε δήμους της χώρας για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Το συνολικό ποσό που κατανέμεται στους Δήμους Ν. Κυκλάδων ανέρχεται σε 425.000  σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Το ποσό μπορεί να αξιοποιηθεί από τους Δήμους για τη χρηματοδότηση Προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης, της απομάκρυνσης των υπολειμμάτων αυτής και για την κάλυψη των δαπανών σε εξοπλισμό, λειτουργικά έξοδα και μίσθωσης οχημάτων.

 

Α/Α

ΔΗΜΟΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΟΣΟ (€)

1

ΑΜΟΡΓΟΥ

15.000

2

ΑΝΑΦΗΣ

6.600

3

ΑΝΔΡΟΥ

50.600

4

ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

6.900

5

ΘΗΡΑΣ

31.000

6

ΙΗΤΩΝ

12.600

7

ΚΕΑΣ

14.400

8

ΚΙΜΩΛΟΥ

9.000

9

ΚΥΘΝΟΥ

9.800

10

ΜΗΛΟΥ

19.000

11

ΜΥΚΟΝΟΥ

20.600

12

ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

78.700

13

ΠΑΡΟΥ

36.000

14

ΣΕΡΙΦΟΥ

10.000

15

ΣΙΚΙΝΟΥ

7.800

16

ΣΙΦΝΟΥ

11.000

17

ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

47.900

18

ΤΗΝΟΥ

29.700

19

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ

8.400

ΣΥΝΟΛΟ

425.000