φόροι

Οι υπέρμετρες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων στο τέλος του έτους

Η ΕΣΕΕ απευθυνόμενη στους επιτηδευματίες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) όλων των επαγγελματικών κλάδων, υπενθυμίζει τις σημαντικότερες φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις που πρέπει να διευθετηθούν έως τα τέλη του Δεκεμβρίου 2016.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης...