Γ. Φλεβάρης

Στο στόχαστρο οι πολιτικές πρακτικές του Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου

Μαίνεται η αντιπαράθεση των αιρετών στους κόλπους του Β΄ βαθμού αυτοδιοίκησης, καθώς αντιδράσεις προκαλούν οι πρακτικές που ακολουθεί στην άσκηση της πολιτικής διοίκησης της Περιφέρειας, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος.

Η υιοθέτηση εκ μέρους του Περιφερειάρχη,...