Γενικά Αρχεία του Κράτους Ν. Κυκλάδων

Ψήφισμα κατά της υποβάθμισης των Γενικών Αρχείων του Κράτους Ν. Κυκλάδων

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, συνεδρίασε τη Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου (Πλατεία Μιαούλη, α’ όροφος),  μετά από την υπ΄ αριθ. πρωτ. 5614/15-03-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με...