Γενική Γραμματεία Αιαγίου

Σενάρια τέλους

Προς κατάργηση του ΣΧΟΠ προσανατολίζεται η κυβέρνηση, ξεκινώντας με την αποδυνάμωση του τμήματος της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, θέτοντας σε διαθεσιμότητα 22 υπαλλήλους του που απασχολούνται στα νησιά.

Νέα αποδυνάμωση υπηρεσιών και δομών στα νησιά, που ακολουθούν...