Γεράκι

Η φωτογραφία της ημέρας

Ιέραξ (γεράκι) σε εκπαίδευση...

Ηλίας Βερβενιώτης