Γιάννης Κορρές

"Μεγάλες οι ευθύνες της πολιτείας, Περιφέρειας και δήμου"

Ερώτημα εκτός ημερήσιας διάταξης  απηύθυνε προς τη δημοτική αρχή για το τι πρόκειται να κάνει για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου από τις ζημιές που έχει υποστεί. Τόσο στο περιφερειακό ,  παρόλο που η περιφέρεια με παρεμβάσεις  απομακρύνει τις καταπτώσεις, υπάρχουν καθιζήσεις που πρέπει να...