Κωνσταντίνος Τσαρδινάκης

“Τα νησιά είναι ένας ασφαλής προορισμός”

Κατηγορηματικός ως προς την ανάγκη συνέχισης ανάπτυξης αστυνομικού έργου, τέτοιου, που θα εξακολουθεί να προασπίζει και να ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες και τους επισκέπτες των νησιών των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου παρουσιάζεται ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής της Περιφέρειας...