Γιώργος Σκανδαλάκης

Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Ν. Αιγαίου ο Γιώργος Σκανδαλάκης

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Δημήτριου Τσακνάκη, έγιναν οι τοποθετήσεις των Υποστρατήγων της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Ως περιφερειακός γενικός αστυνομικός διευθυντής στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου, ορίστηκε ο Γιώργος Σκανδαλάκης...