γήπεδο Κύθνου

Εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου 11x11 στην Κύθνο

Ο Δήμος Κύθνου με την υπ.αρ.139/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27/12/2017 προέβη σε υπογραφή διαβαθμιδικής σύμβασης συνεργασίας με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικών ειδών γηπέδων ποδοσφαίρου των Δήμων Αμοργού, Κύθνου...