γήπεδο Βάρης

Σαφές αίτημα αποκατάστασης

Σε νέα γνωμοδοτική απόφαση για το μικρό γήπεδο της Βάρης προχώρησαν τα μέλη της αρμόδιας Δημοτικής Κοινότητας, στην τελευταία συνεδρίασή τους, αναπτύσσοντας με σαφήνεια το σκεπτικό τους για την αποκατάσταση και την αναβάθμιση της μικρής αθλητικής υποδομής στο χωριό της Βάρης.

Δεδομένης...