Πρόταση της Δημοτικής Κοινότητας Βάρης προς τον Β΄ Βαθμό Αυτοδιοίκησης για το γήπεδο της Βάρης

Σαφές αίτημα αποκατάστασης

Σε νέα γνωμοδοτική απόφαση για το μικρό γήπεδο της Βάρης προχώρησαν τα μέλη της αρμόδιας Δημοτικής Κοινότητας, στην τελευταία συνεδρίασή τους, αναπτύσσοντας με σαφήνεια το σκεπτικό τους για την αποκατάσταση και την αναβάθμιση της μικρής αθλητικής υποδομής στο χωριό της Βάρης.

Δεδομένης της εγκατάλειψης του μικρού χώρου αναψυχής και άθλησης για τα μικρά παιδιά της περιοχής, η αρμόδια Κοινότητα επανέρχεται για την αναγκαιότητα βελτίωσης του χώρου, ζητώντας με αίτημά της από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, να μεριμνήσει για την εκπόνηση μελέτης αλλά και κατ΄ επέκταση για τη χρηματοδότηση έργου, το οποίο θα απαντά στα σοβαρά προβλήματα του γηπέδου.

Καθώς ο εν λόγω χώρος σήμερα κρίνεται επικίνδυνος και ακατάλληλος – δια γυμνού οφθαλμού - για το ασφαλές παιχνίδι των μικρών παιδιών, τα μέλη του ΔΣ γνωμοδοτούν και προτείνουν την αναβάθμιση του χώρου και τη διαμόρφωσή του καταλλήλως σε χώρο για την αναψυχή μικρών και μεγάλων.

Όπως αποτυπώνεται και στο σημερινό φωτορεπορτάζ, το συγκεκριμένο γήπεδο δεν διαθέτει ούτε κατάλληλο δάπεδο, ούτε κατάλληλη περίφραξη, ούτε υποδομές για στέγαση των αθλητών, ούτε και απαραίτητο εξοπλισμό.

 

 

 

 

Ετικέτες: