Γραμματεία

Θετική στάση προς τη μάθηση

  • Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου, 2013 - 06:00
  • 0 Σχόλια

Ο Δήμος Θήρας, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, πρόκειται να υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα γενικής εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις εθνικής εμβέλειας ή τοπικής εμβέλειας μέσω του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του...