δημοτκό συμβούλιο

Επανακαθορισμός των μελών στις Δημ. Επιτροπές του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης

Τα μέλη των δύο κυριότερων Επιτροπών του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, αυτών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καθώς και τα μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, καθορίστηκαν, όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, μετά το πέρας του πρώτου μισού της θητείας της Δημοτικής...