Χ. Πάπιτση

"Θέλω τη Σύρο πραγματική έδρα της Περιφέρειας"

1. Υποψηφιότητα εκ νέου για την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, όμως αυτή τη φορά από νέο πολιτικό μετερίζι. Τι υπαγόρευσε αυτή την αλλαγή;

Δεν είχα την απαραίτητη υποστήριξη από την Περιφερειακή Αρχή σχετικά με τους στόχους που είχαμε θέσει από κοινού.

Η επικοινωνία και η...