ΧΑΔΑ Μυκόνου

Κρίσιμης σημασίας απόφαση η περιβαλλοντική ενίσχυση της Μυκόνου

Το ποσό των 831.962,87 ευρώ διαθέτει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Δήμου Μυκόνου.

Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση που στόχο έχει την αντιμετώπιση ενός από τα κρισιμότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μύκονος, καθώς...