ηλεκτρικό ρεύμα

Παροχή βοηθήματος για την επανασύνδεση

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ενημερώνει τους κατοίκους ότι, η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/8-2-2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Φ.Ε.Κ. 474/Β΄/14-2-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ ΥΠΕΝ/ΥΠΓΡ/43213/6382 όμοια (Φ.Ε.Κ. 2752/Β...