Ε.Ε.

Ιστορικής σημασίας η αποχώρηση της Βρετανίας από την Ε.Ε.

Η απόφαση αποχώρηση της Βρετανίας από την Ε.Ε., πέραν των αναλύσεων λαϊκισμού και εκφορά άποψης κάθε απολιτικού και ανιστόρητου χρήστη του διαδικτύου, εμπεριέχει βαθύτερη σημασία ως προς την άσκηση πολιτικών εντός της Ένωσης, αλλά και των εξελίξεων, σε επίπεδο χωρών, που δρομολογεί στους κόλπους...