Κέντρο Μέριμνας

“Το φάρμακο για την κατάθλιψη: Η αγάπη”

“Μύθοι, στρεβλώσεις και αλήθειες για την αγάπη. Είναι η αγάπη για τον εαυτό μας επιτρεπτή; Η αγάπη για τα παιδιά μας και τους άλλους είναι πάνω από την αγάπη για τον εαυτό μας ή το αντίθετο;”.

Όλα τα παραπάνω ερωτήματα πρόκειται να αναπτυχθούν στο νέο σεμινάριο της Σχολής Γονέων, με...