ΣΟΕΕ

Τα στοιχεία της διαφθοράς στην άσκηση δημόσιας διοίκησης

Η μεγάλη πληγή στην άσκηση της δημόσιας διοίκησης στη χώρα, παραμένει η διαφθορά, σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφονται στην ετήσια έκθεση του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου (ΣΟΕΕ) για το 2016.

Με αναλυτικές αναφορές στο πλήθος των υποθέσεων που διαχειρίστηκαν,...