Ιστορικά Αρχεία

Ο εμπορικός και βιοτεχνικός πλούτος των Κυκλάδων αποκαλύπτεται

Στοιχεία για τη συγκρότηση των δευτεροβάθμιων συλλογικών οργάνων, τη λειτουργία και την εξέλιξή τους στο χρόνο, καταστατικά και πρακτικά γενικών συνελεύσεων και δ.σ., κατάλογοι μελών, αλλά και η αλληλογραφία με κρατικούς φορείς και ομοσπονδίες παρουσιάζονται στην έκθεση ιστορικών τεκμηρίων...