τουριστικές επιχειρήσεις

Μισό δισ. ευρώ για την ενίσχυση 3.889 νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει την ένταξη επιπλέον 1.304 επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στην δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» μετά την αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης.

Η συνολική δημόσια δαπάνη στο πλαίσιο...

Επιπλέον 200 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων

Με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, κ. Στάθη Γιαννακίδη, και της Υπουργού Τουρισμού, κας Έλενας Κουντουρά, επιτεύχθηκε η ενίσχυση του προϋπολογισμού της δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» με επιπλέον 200 εκατ...

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τουριστικές επιχειρήσεις

Ενδεικτικές δράσεις που επιδοτούνται απο το ΕΣΠΑ για ιδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων. Ημερομηνία λήξεως υποβολών 30/04/2018.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

1.Δικαιούχοι είναι και φυσικά πρόσωπα(άνεργοι,κ.α.)που θα υποβάλουν πρόταση    στο             Πρόγραμμα Ενίσχυσης...

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης τουριστικών επιχειρήσεων

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας  στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.
Προϋπολογισμός της Δράσης
120 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.
Δικαιούχοι της Δράσης
...

Χρηματοδότηση για νέες μικρές τουριστικές επιχειρήσεις

Νέα χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για δημιουργία νέων τουριστικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

Έως το τέλος του χρόνου πρόκειται να προκηρυχθεί το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, μέσω του οποίου θα...

Ενίσχυση μικρών τουριστικών επιχειρήσεων από το νέο ΕΣΠΑ

Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση που αφορά στην πρόσκληση του προγράμματος «Ενίσχυση Τουριστικών μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών».

Το παρόν πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα,...

Έμφαση στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος

Από την 31η Μαΐου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες πολύ μικρών και μικρών νησιωτικών επιχειρήσεων να απευθύνονται στα υποκαταστήματα των συνεργαζόμενων τραπεζών, προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις για ένταξη στη δράση του ΕΣΠΑ που αφορά σε ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας....