καινοτόμα προϊόντα

Η Ενεργειακή Α.Ε. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο Μιλάνο

Σε διημερίδα προώθησης καινοτόμων προϊόντων επιχειρήσεων των παραδοσιακών κλάδων που διοργανώθηκε στο Μιλάνο στις 19-20 Απριλίου από Πολυτεχνείο του Μιλάνο, συμμετείχε η Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. μαζί με δύο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται...