καρκίνος΄

Η επιστήμη συνάντησε τον πολιτισμό

Απάντηση στην απραξία και την τάση αποστασιοποίησης από κοινά προβλήματα που σχετίζονται με σημαντικά κοινωνικά αγαθά, όπως η υγεία, έδωσε η Επιστημονική Ημερίδα του παραρτήματος Πάτρας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας «Ζωή και Καρκίνος» στη Σύρο.

Η ημερίδα...