καταπάτηση

Αιγιαλός υπό προστασία

Κατόπιν των αθρόων καταπατήσεων, κάθε μεγέθους, που καταγράφονται σε όλο το μήκος των ελληνικών ακτών, αφυπνίστηκε η αρμόδια αρχή προκειμένου να επιβάλει πρόστιμα στους καταπατητές.

Αν και ο νόμος (Ν.2971/2001) «Αιγιαλός και άλλες διατάξεις», είναι σαφής ως προς την προστασία του αιγιαλού...