καταπολέμηση φτώχειας

Περιφερειακή στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας

  • Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου, 2015 - 14:40
  • 0 Σχόλια

Τη διαδικασία εκπόνησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης, Καταπολέμησης της Φτώχειας και κάθε Μορφής Διακρίσεων, σε συμφωνία με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη που έχει ήδη υιοθετηθεί από την Ελλάδα, ξεκίνησε η Περιφέρεια...