κατάργηση εκδρομών στα σχολεία

Σχετικά με την κατάργηση των εκδρομών σε σχολεία των Κυκλάδων

Μετά τη δημοσίευση της Υ.Α. 33120/28-2-2017 με θέμα τις εκδρομές και εκπαιδευτικές επισκέψεις των μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχολικές μονάδες των νησιών μας και ειδικότερα οι σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) δεν...