Δασκαλιό

Εξελιγμένη αρχιτεκτονική άνευ προηγουμένου

Μια σειρά εντυπωσιακών κλιμάκων, αποστραγγιστικών αγωγών και λιθόκτιστων κατασκευών που αποκαλύπτουν μια εξελιγμένη αστική αρχιτεκτονική, έφερε στο φως η ανασκαφική έρευνα στην Κέρο.

Κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η τέταρτη και τελευταία περίοδος...