καταστάσεις φορολογικής χρήσης

Βεβαίωση φορολογικής χρήσης για το 2017

Ενημερώνονται οι επιδοματούχοι της Πρόνοιας ότι μπορούν να παραλαμβάνουν από το Γραφείο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, βεβαίωση φορολογικής χρήσης για το ποσό του προνοιακού επιδόματος που έλαβαν το οικ. έτος 2017, με την επίδειξη της...