Κέντρο Ακρόασης

Συμβουλευτικός σταθμός από την ΚΑΡΙΤΑΣ Νάξου - Τήνου

H Κάριτας Νάξου – Τήνου παρουσίασε την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου τη νέα υποδομή του Κέντρου Ακρόασης / Συμβουλευτικού Σταθμού της στη Χώρα της Τήνου και τα επίσημα εγκαίνιά του θα γίνουν την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου, στις 12.30 μμ.

Το Κέντρο έχει έργο τη συμβουλευτική προς δοκιμαζομένους...