κινηματογραφικές επενδύσεις

Κινηματογραφική... “έκρηξη” με σωστές βάσεις

Συνεχίζονται οι κινήσεις της ελληνικής πολιτείας, για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ελκυστικότητας της χώρας μας στην οπτικοακουστική βιομηχανία, με οργανωμένες ενέργειες, για ανάπτυξη συντονιστικού δικτύου σε όλη τη χώρα, αλλά και στήριξη σε οικονομικό επίπεδο μέσα από τον αναπτυξιακό...