κλίνες

Πενιχρές δυνατότητες, υποτονικές προσπάθειες

Μονόδρομος πρέπει να αποτελέσει η ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού βάσει των “απογοητευτικών” στοιχείων του αριθμού των ξενοδοχειακών κλινών που διαθέτει η Σύρος σήμερα, όπως αυτά αποτυπώνονται στα επίσημα αριθμητικά δεδομένα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με την επιμήκυνση της...