κοινωνική πολιτική

Κοινωνική πολιτική χωρίς δημοτική “σφραγίδα”

Στην γραμμή προώθησης της κυβερνητικής πολιτικής βαδίζει ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής, περιορίζοντας το κοινωνικό έργο του σχεδόν αποκλειστικά στην αξιοποίηση προγραμμάτων στήριξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως αυτά εφαρμόζονται σε πανελλαδικό επίπεδο από το...

Χωρίς σαφές πλάνο

Την αναγκαιότητα οργάνωσης της βοήθειας που δέχονται σε κοινωνικό επίπεδο άποροι συμπολίτες μας εκ μέρους πολλών τοπικών φορέων επεσήμανε η μείζων κι ελάσσων αντιπολίτευση του δημοτικού συμβουλίου κατά την τελευταία συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου, στο πλαίσιο της έγκρισης της συνέχισης του...