κοινωνικός ουρισμός

Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού 2018

Καθορίστηκαν τα προγράμματα, οι αριθμοί δικαιούχων και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στα Προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2018.

Τα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας για το έτος 2018 είναι τα ακόλουθα:

1. Πρόγραμμα επιδοτούμενου κοινωνικού τουρισμού το...