Υποδιευθυντές

Οι νέοι Υποδιευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των νέων υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων Ε.Κ, οι οποίοι επιλέχθηκαν με βασικά κριτήρια την προσωπικότητα και την ικανότητά τους να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να επιλύουν προβλήματα και να...