Κωνσταντίνος Κοκκάλας

Τέλος στην “ομηρία” Κοκκάλα – Στεφάνου στο Νεώριο

Στη νέα γενική συνέλευση που αναμένεται, κατόπιν σύγκλισης του Δ.Σ. του Εργοστασιακού Σωματείου θα αποφασίστει από τους εργαζόμενους του Νεωρίου αν θα κάνουν ή όχι, αποδεκτή, την πρόταση των μελών της διοίκησης, κκ Κοκκάλα και Στεφάνου, αναφορικά με την καταβολή ελάχιστου μέρους των...