λειτουργία καταστημάτων Κυριακές

Λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές

Απόφαση του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα «Απόφαση για Προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων στον Νομό Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2019 και άλλες Κυριακές επιπλέον των αναφορομένων στις παραγράφους 1 και 1α...

Απόφαση Γ. Λεονταρίτη για την προαιρετική λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές

  • Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου, 2015 - 13:49
  • 0 Σχόλια

Κατά εφαρμογή του άρθρου 16 παράγραφος 2γ εδάφιο γ του Ν.4177 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 173Α΄/08-08-2013 και επειδή ως και σήμερα δεν υπήρξε ουδεμία κρούση, εναντίωση, εισήγηση ή γνωμοδότηση από κάποιο Εμπορικό-Εμποροεπαγγελματικό-...