Λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές

  • Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου, 2019 - 12:58

Απόφαση του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα «Απόφαση για Προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων στον Νομό Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2019 και άλλες Κυριακές επιπλέον των αναφορομένων στις παραγράφους 1 και 1α, του άρθρου 16 του Ν.4177/2013» η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 6209/Β/31-12-2018.