λιθόστρωτο

Δυσχεραίνεται η διέλευση

Μήνας τείνει να συμπληρωθεί από την υλοποίηση των προγραμματισμένων και απαιτούμενων εργασιών σε λιθόστρωτα και πλακόστρωτα τμήματα της Άνω Σύρου για την προώθηση των απαραίτητων παρεμβάσεων σε επίπεδο βελτίωσης της δυνατότητας τηλεπικοινωνίας, με ορισμένα εξ αυτών μέχρι σήμερα να μην έχουν...