Μ. Δαδάος

Εκλογές και υποψηφιότητες

Είναι γεγονός ότι από εδώ και μπρος όλο και πιο τακτικά θα διαβάζουμε συνεντεύξεις ή ανακοινώσεις στον τοπικό τύπο από νυν και πρώην αυτοδιοικητικούς ότι στις επόμενες Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές θα είναι παρόντες, γεγονός απόλυτα λογικό, πρακτικό και ανθρώπινο. Κατά την προσωπική μου...