Μανώλης Τσικαλάκης

“Δεν θα υπήρχε ακτοπλοΐα χωρίς άξιους πλοιάρχους”

Στη συντριπτική πλειοψηφία τους παραμένουν – μέχρι σήμερα - άλυτα τα προβλήματα των λιμένων της χώρας, όπως αυτά αποτυπώθηκαν με σαφήνεια στην ετήσια έκθεση της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΠΕΝ) προς τετραετίας, με τον πρόεδρό της, Μανώλη Τσικαλάκη να θίγει εκ νέου, την...