Μαραθόκαμπος Σάμου

Η φωτογραφία της ημέρας

Μαραθόκαμος Σάμου !

Φωτογραφία : Δημήτρης Γουρνάς